Akcja promocyjna

Regulamin promocji MAUTICMAIL20

 1. Organizatorem promocji jest TFGpl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łazach, prowadząca sklep internetowy ebutik.pl

 2. Promocja skierowana jest do nowych użytkowników serwisu ebutik.pl, w szczególności do nowych subskrybentów newslettera i obowiązuje w okresie od 25.09.2019 do 31.01.2020 r.

 3. Na potrzeby promocji Organizator udostępnia subskrybentom newslettera unikalny kod rabatowy do wykorzystania podczas zakupów na stronie ebutik.pl.

 4. Kody rabatowe emitowane użytkownikom serwisu po potwierdzeniu subskrypcji są ważne do 31.01.2020 r.

 5. Profitem promocji jest możliwość zakupu artykułów objętych promocją ze zniżką 20% (dwadzieścia procent) od aktualnych cen sprzedaży obowiązujących w chwili zawierania umowy sprzedaży.

 6. Promocją objęte są produkty zgromadzone na podstronie dostępnej w linku przesyłanym subskrybentowi w potwierdzeniu rejestracji newslettera.

 7. Kod rabatowy otrzymany drogą mailową uaktywnia się przy osiągnięciu minimalnej wartości koszyka wynoszącej 200,00 zł. Do wartości koszyka nie wliczają się koszty transportu towarów z zamówienia.

 8. Towary nieobjęte promocją (tj. niedostępne pod linkiem przesłanym w potwierdzeniu rejestracji newslettera) nie biorą udziału w rankingu minimalnej wartości koszyka. Zniżka na te produkty nie zostanie uwzględniona.

 9. Niniejszy Regulamin jest regulaminem szczegółowym i stanowi rozszerzenie zasad funkcjonowania serwisu ebutik.pl przewidzianych w Regulaminie Sklepu.

 10. Uczestnik promocji poprzez przystąpienie do promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia trwania promocji przed upływem okresu przewidzianym w punkcie 2. niniejszego Regulaminu.
pixel