Akcja promocyjna

Regulamin specjalny: 100 dni na zwrot - wersja obowiązująca do 31.12.2020

REGULAMIN SPECJALNY: 100 dni na zwrot

1. Niniejszy regulamin specjalny „100 dni na zwrot oraz 30 dni na darmowy zwrot” („Regulamin Specjalny”) stanowi rozwinięcie regulaminu sklepu internetowego eButik.pl („Regulamin”) W zakresie nieuregulowanym wprost lub wyczerpująco w Regulaminie Specjalnym zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu. W razie niezgodności między postanowieniami Regulaminu Specjalnego i postanowieniami Regulaminu stosować należy postanowienia Regulaminu Specjalnego.

2. Postanowienia Regulaminu Specjalnego znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do Konsumenta w rozumieniu postanowienia VII.1 Regulaminu, który posiada konto w Sklepie eButik.pl i kupuje Towary jako zarejestrowany użytkownik.

3. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży również po 14-dniowym terminie, jak przewidziany w sekcji VII Regulaminu („Uprawnienie”), jeśli Konsument zwraca nie więcej aniżeli 7 (siedem) sztuk Towarów w miesiącu kalendarzowym. Uprawnienie w żaden sposób nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jak przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. Uprawnienie zwiększa jedynie zakres uprawnień Konsumenta, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4. Aby skutecznie skorzystać z Uprawnienia „100 dni na zwrot” Konsument musi dostarczyć Towar na następujący adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy przed upływem 100 (stu) dni od daty jego otrzymania przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – przed upływem 100 (stu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

5. Utrzymanie terminu na skorzystanie z Uprawnienia nie może być wiązane ani z datą oświadczenia woli skorzystania z Uprawnienia, ani z datą wysyłki zwracanego Towaru – istotna jest wyłącznie data efektywnego doręczenia tego Towaru na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego. Jeśli ostatni dzień 100-dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, efektywne dostarczenie Towaru po tym terminie pociąga za sobą utratę Uprawnienia.

6. W celu skorzystania z Uprawnienia należy wypełnić formularz zwrotu, dostępny na stronie internetowej (wersja elektroniczna TUTAJ) oraz wysłać zwracany Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w punkcie 4. Regulaminu Specjalnego wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

7. W przypadku dokonania jednorazowych zakupów na kwotę przewyższającą 250 zł (wartość produktów bez kosztów wysyłki) Konsument otrzymuje dodatkowe prawo: „30 dni na darmowy zwrot”, na koszt Sprzedającego. W tym celu sprzedający udostępni Konsumentowi opcję darmowego zwrotu. Zwroty dokonane w inny sposób niż wskazane w regulaminie, nie uzyskują prawa do „30 dni na darmowy zwrot”

8. Darmowego zwrotu dokonać można tylko raz w ramach jednego zamówienia. Koszt każdego następnego zwrotu w ramach tego samego zamówienia, pokrywa Konsument.

9. Darmowego zwrotu można dokonać w ciągu 30 dni od momentu odebrania paczki zgodnie z postanowieniami Regulaminu Specjalnego "30 dni na zwrot".

10. Aby dokonać zwrotu należy poprawnie wypełnić formularz zwrotu dostępny po zalogowaniu na konto Konsumenta oraz wydrukować etykietę kurierską w celu nadania przesyłki. Przesyłki należy nadać za pośrednictwem DHL Parcel.

11. Aby skutecznie skorzystać z Uprawnienia „30 dni na darmowy zwrot”, Konsument musi dostarczyć Towar na następujący adres: eButik.pl | TFGpl sp. z o.o., ul. Przyszłości 21, 05-552 Łazy przed upływem 30 (trzydziestu) dni od daty jego otrzymania przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – przed upływem 30 (trzydziestu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części.

12. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Regulaminu Specjalnego, warunkiem przyjęcia zwracanych Towarów jest:

a. brak śladów użytkowania, w szczególności Towar nie może być używany, a w przypadku odzieży i obuwia może być przymierzany jedynie na próbę;
b. zachowanie oryginalnych metek i oryginalnego opakowania; a także
c. prawidłowe wypełnienie, w tym w zakresie tożsamości Konsumenta, i dostarczenie formularza zwrotu (wersja elektroniczna TUTAJ).

13. Towar zwrócony z naruszeniem Regulaminu, Regulaminu Specjalnego lub obowiązującego prawa zostanie odesłany na koszt Konsumenta. W razie niepodjęcia przez Konsumenta odesłanego mu Towaru, Konsument zostanie obciążony kosztami przechowania Towaru w stawce 10 (dziesięciu) złotych brutto za każdy dzień przechowania. Ponadto, BUTIK lub Agent może – w związku z zastrzeżonym tu prawem odkupu Towaru – potrącić wzajemną wierzytelność z tytułu zwrotu kosztów przechowania.

14. Wszelkie pytania i wątpliwości związane z Promocją należy kierować na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: bok@ebutik.pl

15. Promocja obowiązuje od 25.03.2020 r. do 31.12.2020 r.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin sklepu eButik.pl dostępny pod podanym linkiem: https://ebutik.pl/Regulamin-cinfo-pol-522.html.Wersja obowiązująca do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wersja obowiązująca do dnia 24 marca 2020 r.

pixel